Sağlık Branşı

Şirketimizden geçerli bir sağlık poliçeniz olması durumda, aşağıdaki adımları izleyerek tazminat talebinde bulunabilirsiniz:

  1. Acil ambulans hizmetinden yararlanmak ve tıbbi danışma hizmeti almak için 7 gün 24 saat 0212 334 6262 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
  2. Meydana gelen kaza ya da hastalık sebebi ile anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda tedavi görmeniz halinde 0212 334 6262 numaralı telefondan Medikal İşlem Merkezi'mizi arayarak 7 gün 24 saat provizyon işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  3. Tedavileriniz için anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızdan birini tercih ettiğiniz takdirde tedavi giderleriniz ile ilgili herhangi bir evrak takibinin tarafınızca yapılmasına gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte anlaşmalı sağlık kuruluşlarına müracaatlarınızda Sigortalı tanıtım kartınızı ve resmi kimlik belgenizi mutlaka yanınızda bulundurmanız ve görevlilere göstermeniz gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek olan yatarak tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerli olacaktır.
  4. Tedavinin anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi halinde ise, tedavi giderleriniz için kuruma yaptığınız ödemeye ilişkin fatura ile birlikte aşağıdaki belgelerin şirketimize iletilmesi gerekmektedir.
  5. * Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.
Yatarak Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler
Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor
Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil)
Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı
Epikriz (akış özeti) raporu
Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri
Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları
Ayakta Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler
Doktor Muayenelerinde:

Doktor ücretini gösterir (Dr. kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.)
Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)
Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)


İlaç Giderlerinde:
İlgili doktor reçetesi aslı (gerektiğinde doktor raporu)
Kasa fişi veya fatura
İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları
Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu


Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde:
Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu
İlgili harcamaları gösteren faturalar
İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt


Fizik Tedavilerde:
Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, ultrason vb.)
Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)


Annelik Teminatında:
İlgili doğum ve doktor raporu
Dökümlü hastane faturası
Gerektiğinde müşahede dosyası
Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucu
Not: Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli
her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.